Archív aktualit z obce Srnín

Rok 2022

- Místní knihovna bude 27. prosince 2022 v provozu v obvyklých hodinách.

- V pátek 23. prosince 2022 od 19 do 20 hodin si můžete přijít pro Betlémské světlo do kapličky na návsi. Tentokrát i s tradičním punčem.

- Oznamujeme, že úřední hodiny obecního úřadu nebudou v úterý 27. prosince 2022, ale ve čtvrtek 29. prosince 2022 pouze od 15 hodin do 16 hodin. Od 16 hodin se uskuteční poslední letošní zasedání zastupitelstva obce, kde bude hlavním bodem jednání rozpočet obce na rok 2023.

- Ve dnech mezi svátky budou odpady sváženy v obvyklém rozsahu a v obvyklých trasách.

- Místní obchod bude o vánočních svátcích otevřen takto:
sobota 24.12.2022 od 7 do 10 hodin
neděle a pondělí 25.- 26.12.2022 ZAVŘENO
úterý 27.12.2022 od 7 do 15 hodin
středa 28.12.2022 od 7 do 12 hodin
čtvrtek a pátek 29. – 30.12.2022 od 7 do 15 hodin
sobota 31.12.2022 od 7 do 10 hodin
neděle - úterý 1.- 3.1.2023 ZAVŘENO
středa 4.1.2023 od 7 do 12 hodin

- Na zasedání zastupitelstva obce dne 22. listopadu 2022 byly schváleny změny sazeb místních poplatků pro rok 2023. Informace k úhradě poplatků obdržíte počátkem roku.

- Vypouštění balonků s přáním Ježíškovi se bude konat opět 1. adventní neděli, tj. 27. listopadu 2022 od 15:30 hodin na hřišti. Hromadné vypouštění proběhne v 16:00 hodin. Ze hřiště se přesuneme ke kapličce, kde bude v 16:30 hodin rozsvícen vánoční stromek. Přáníčka dostanete do poštovních schránek.

- V sobotu dne 19. listopadu 2022 od 9 hodin bude p. Minář objíždět obec s traktorem a každý mu může naložit na valník shrabané listí a trávu. Kdo bude mít o odvoz zájem, ať to nahlásí na telefon 724 124 591.

- Obec Srnín chystá každoroční posezení pro důchodce, které se uskuteční v pátek 18. listopadu 2022 od 15:30 hodin. K tanci a poslechu bude od 18 hodin hrát jako v předchozích letech pan Froněk.

- Připomínáme, že v pátek 28. října 2022 od 14:00 hodin se uskuteční slavnostní odhalení "Čtyřmezí".

- Se změnou času dojde k pravidelnému vyvážení popelnic tj. každý týden ve čtvrtek.

- Složení zastupitelstva obce schválené na zasedání zastupitelstva obce dne 16. října 2022, které bude pracovat příští 4 roky ve složení Luboš Mlčák starosta obce, Jan Kutlák místostarosta obce, Bc. Marie Muzikářová místostarostka obce, Milan Samohejl předseda kontrolního výboru, Jana Rolníková předseda finančního výboru, Edita Sojková předseda kulturního výboru, Jan Bořecký předseda sportovního výboru.

- Na nejvyšším položeném místě obce Srnín ve výšce cca 913 m.n.m. s názvem Nad Výhledem se stýkají katastry 4 obcí: Srnín, Kájov, Křemže a Holubov. Toto čtyřmezí bude osazeno pamětním kamenem se znaky obcí a posezením. Slavnostní odhalení se předpokládá v měsíci říjnu 2022. O datumu této mimořádné akce budete včas informováni.

- Dne 23. a 24. září 2022 budou probíhat volby do zastupitelstev obcí a první kolo voleb do Senátu Parlamentu České republiky. Případné druhé kolo senátních voleb proběhne 30. září a 1. října 2022. Volební lístky dostanete domů nejpozději 20. září 2022.

- Dne 17. září 2022 se bude konat oslava 70. let od vzniku Sboru dobrovolných hasičů Srnín. Pozvánka na tuto akci je přílohou tohoto zpravodaje.

- V sobotu dne 11. června 2022 bude od 9:30 hodin zahájen závod již 21. ročníku etapového běhu dvojic ze Srnína do Srnína.

- V sobotu dne 4. června 2022 od 14 hodin bude na hřišti zahájen vstup do „Pohádkového lesa“, kde budou pro děti připravená stanoviště s pohádkovými postavami. Celé odpoledne se děti mohou svézt na koni nebo si zadovádět ve skákacím hradu. Na závěr se budou opékat špekáčky. Zveme co nejsrdečněji všechny děti i dospělé. Chceme vás požádat o spolupráci při pořádání této akce, jejíž příprava bude v úterý 24. května 2022 od 18:30 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

- Na sobotu 28. května 2022 připravuje obec ve spolupráci se Sborem dobrovolných hasičů Srnín tradiční zájezd, tentokrát to bude do oblasti Lipenska s projížďkou parníkem a na Vítkův Hrádek, Podrobný program bude uveřejněn v příštím zpravodaji. Předběžný zájem nahlaste na obec.

- V sobotu dne 23. dubna 2022 od 10:00 do 12:00 hodin proběhne "svozový den" na odvoz odpadu. Můžete chystat nepotřebné věci a ve výše uvedeném čase je přivézt před obecní úřad, kde dojde k jejich přetřídění pracovníky Služeb města Český Krumlov na normální a nebezpečný odpad. Nelze přivézt železný šrot, pneumatiky z nákladních automobilů, traktorů a stavební suť.

- Od 14. dubna 2022 budou vyváženy popelnice každý lichý týden.

- Tradiční dětský karneval se uskuteční v sobotu dne 26. března 2022 od 14 hodin v zasedací místnosti.

Připomínáme splatnost místních poplatků:

- Poplatek z pobytu - splatnost do konce března 2022

- Poplatek ze psů - splatnost do konce dubna 2022 (za 1. psa 120 Kč, za 2. a každého dalšího 240 Kč).

- Poplatek za obecní systém odpadového hospodářství - splatnost do konce dubna 2022

(240 Kč za rok na poplatníka – fyzická osoba přihlášená v obci nebo vlastník nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům či stavbu pro rodinnou rekreaci bez trvale hlášených osob). Po zaplacení obdržíte samolepku k označení nádoby pro odpady. Od května budou vyváženy pouze nádoby označené samolepkou.

Nebude-li poplatek do konce dubna zaplacen, bude vymáhán podle obecně závazné vyhlášky a může být zvýšen až na trojnásobek.

Poplatky je možné zaplatit hotově na obecním úřadu v úřední hodiny nebo převodem na účet obce č. 6324241/0100.

 

Rok 2021

Na skládku bioodpadu na Vršku někdo složil stavební suť, objevily se tam železniční pražce a dokonce sklenice i s kompoty. Upozorňujeme, že pokud na skládku bude i nadále ukládán odpad, který tam nepatří, bude skládka uzamčena a otevřena jen v určitý den a hodinu pod dohledem našeho zaměstnance.

 

- Od poloviny května bude realizována výměna panelů k autobusové zastávce u pekárny. Během této akce dbejte zvýšené opatrnosti.

 

- V sobotu dne 17.4. 2021 od 10:00 do 12.00 hodin bude pořádán "svozový den" na odvoz odpadu. Můžete chystat nepotřebné věci a ve výše uvedeném čase je přivézt před obecní úřad, kde dojde k jejich přetřídění pracovníky Služeb města Český Krumlov na normální a nebezpečný odpad. Nelze přivézt železný šrot, pneumatiky z nákladních automobilů, traktorů a stavební suť.

 

- Sbor dobrovolných hasičů Srnín provede v pátek dne 16. 4. 2021 od 16 hodin sběr železného šrotu.

 

- Od 15. 4 2021 budou vyváženy popelnice každý lichý týden.

 

- I pro letošní rok jsme zajistili provedení revize nebo vyčištění komínů, které proběhne ve dnech 22. 4. a 23. 4. 2021 od 9:00 hodin. Zájemci se mohou hlásit na obecním úřadě do 13. 4. 2021. Seznam bude předán kominíkovi panu Schönbauerovi ze Křemže, telefon 775 985 666. Vypracování revizní zprávy bude stát 300 Kč a vyčištění komínu 100 Kč.

 

- Připomínáme splatnost místních poplatků:

- Poplatek z pobytu - splatnost do konce března 2021

- Poplatek ze psů - splatnost do konce dubna 2021. Poplatek za psa 120 Kč (za druhého a každého dalšího 240 Kč) můžete zaplatit i na účet č. 6324241/0100 var. symbol 1341 + číslo popisné.

- Sčítání lidu, domů a bytů 2021 začíná rozhodným okamžikem o půlnoci z 26.3. na 27.3.2021. Do 9.4.2021 má každý možnost sečíst se online prostřednictvím elektronického formuláře na webu www.scitani.cz nebo v mobilní aplikaci. Kdo se nesečte online, má zákonnou povinnost od 17.4. do 11.5.2021 vyplnit a odevzdat listinný formulář. Jeho distribuci zajistí sčítací komisaři. Pro naši obec tu bude Petra Krulická, která se musí prokázat průkazem s číslem 90-02-01755. Vzhledem k současné epidemiologické situaci nebudou sčítací komisaři pomáhat s vyplňováním. V případě potřeby se však můžete obrátit na bezplatnou informační linku 840 304 050. Vyplněné formuláře bude možné odeslat v předtištěné obálce zdarma na kontaktní místo, což je pro nás pošta Český Krumlov 1, Latrán 193. Podrobnější informace získáte na webu www.scitani.cz, na obecních stránkách, případně ve sdělovacích prostředcích.  

 

- Obchod v Srníně je od 1.3.2021 otevřen takto:

        v pondělí, úterý, čtvrtek a v pátek od 7:00 hodin do 15:00 hodin

        ve středu od 7:00 hodin do 12:00 hodin

        v sobotu od 7:00 hodin do 10:00 hodin

- Obecní knihovna Srnín je již opět v provozu v úterý od 17:00 do 18:00 hodin, ale pouze přes výdejní okénko.

 

- Provoz obecního úřadu není omezen ani přerušen. Úřad je otevřen veřejnosti v obvyklé otevírací době tj. v úterý od 16.00 do 18.30 hodin. Je nutné vstupovat jednotlivě s respirátorem a dodržovat odstup alespoň dva metry. I nadále apelujeme na občany, aby pro komunikaci upřednostnili telefonní nebo e-mailové spojení. Platnost do odvolání.

 

Rok 2020

- Místní knihovna bude od 22.12.2020 v provozu přes výdejní okénko. Toto platí do odvolání.

 

- Oznamujeme, že úřední hodiny obecního úřadu budou v úterý 29.12.2020 pouze od 15 do 16 hodin. Od 16 hodin se uskuteční poslední letošní zasedání zastupitelstva obce, kde bude hlavním bodem jednání rozpočet obce na rok 2021.

- Ve středu 23. 12. 2020 od 19 do 20 hodin si můžete přijít pro Betlémské světlo do kapličky na návsi. 

 

- V současné době jsme zahájili rozšíření chodníku k vlakovému nádraží a následně dojde i k výměně panelů k autobusové zastávce u pekárny. Během této akce dbejte zvýšené opatrnosti.

 Pravidelné akce pořádané do konce roku jsou zatím nejisté, to se týká i posezení pro důchodce.

 

- Obec již nemůže organizovat hromadné očkování psů proti vzteklině, proto si toto očkování zajistěte u svého veterináře.

 

- V polovině listopadu bude zahájena realizace akce „Vegetační úpravy podél polní cesty Srnín – Rájov“. Projekt je spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí.

 

- V sobotu dne 21. 11. 2020 od 9:00 hodin bude p. Minář objíždět obec s traktorem a každý mu může naložit na valník shrabané listí a trávu. Kdo bude mít o odvoz zájem, ať to nahlásí na telefon 724 124 591.

 

- Dne 10. 11. 2020 od 19 hodin se uskuteční další zasedání zastupitelstva obce.

 

- Se změnou času došlo k pravidelnému vyvážení popelnic tj. každý týden.

 

- Obchod v Srníně je otevřen takto:  v pondělí až pátek od 7:00 hodin do 12:00 hodin a v sobotu od 7:00 hodin do 10:00 hodin.

- Podle sdělení ředitele kanceláře ministra kultury pana Chmelíčka, Ministerstvo zdravotnictví potvrdilo, že knihovny mají být od 22. 10. 2020 uzavřeny. Na základě tohoto sdělení byla od 27. 10. 2020 uzavřena i naše knihovna. Toto opatření platí do odvolání.

 

- V říjnu byly za přispění dotace od Jihočeského kraje, zahájeny stavby „Výměna svítidel veřejného osvětlení v Srníně“ a „Rekonstrukce přepadu a požeráku u usazovacích rybníků“. Předpokládané dokončení staveb je do konce listopadu.

 

- Provoz obecního úřadu není omezen ani přerušen. Úřad je otevřen veřejnosti v obvyklé otevírací době tj. v úterý od 16.00 do 18.30 hodin. Je nutné vstupovat s ochrannými prostředky dýchacích cest, které brání šíření kapének a dodržovat odstup alespoň dva metry. I nadále apelujeme na občany, aby pro komunikaci upřednostnili telefonní nebo e-mailové spojení. Platnost do odvolání.

 

- Ministerstvo zdravotnictví potvrdilo, že knihovny mají být od 22.10.2020. Na základě tohoto sdělení uzavíráme od 27.10.2020 i naší knihovnu. Toto opatření platí do odvolání.

- vývoz popelnic  bude již v letním režimu tl. 1x za 14 dní,  každý lichý týden.  Další svoz bude 7.5.2020.

- obecní knihovna v Srníně bude opět pravidelně otevřena od 28.4.2020 v době od 17:00 do 18:00 hodin

- v době od 25.4 2020 do 29.4.2020 bude probíhat rekonstrukce železničního přejezdu v Tovární ulici Český Krumlov. Z tohoto důvodu bude, v této době, umožněn průjezd vozidel do 3,5 t přes obec Srnín zadem do Tovární ulice.   Zastupitelstvo obce Srnín

- aktualní informace o koronaviru naleznete na úřední desce obce Srnín

- na sobotu 5. 9. 2020 je připravována oslava 620 let obce Srnín. Podrobný program zveřejníme v příštím zpravodaji. Jen předběžně uvádíme, že by neměla chybět kapela Doubravanka a povídání o Srníně. Všechny srdečně zveme a žádáme Vás o pozvání rodáků

- na sobotu 23. 5. 2020 připravuje obec ve spolupráci se Sborem dobrovolných hasičů Srnín tradiční zájezd, tentokrát to bude do oblasti Lipenska – Hrad Rožmberk nad Vltavou,  Vítkův Hrádek, (prohlídka lipenské elektrárny), projížďka parníkem. V případě špatného počasí bude vynechán Vítkův Hrádek. Podrobný program bude uveřejněn  v příštím zpravodaji. Předběžný zájem nahlaste na obec

- i pro letošní rok jsme zajistili provedení revize nebo vyčištění komínů, které proběhne ve dnech 2. 4. a 3. 4. 2020 od 8:15 hodin. Zájemci se mohou hlásit na obecním úřadě do 24. 3. 2020. Seznam bude předán kominíkovi panu Schönbauerovi ze Křemže, telefon 775 985 666. Vypracování revizní zprávy bude stát 300 Kč a vyčištění komínu 100 Kč

Připomínáme splatnost místních poplatků:
Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt - splatnost do konce března 2020
Poplatek z ubytovací kapacity - splatnost do konce března 2020
Poplatek ze psů - splatnost do konce dubna 2020


- na skládku bioodpadu na Vršku někdo složil stavební suť. Upozorňujeme, že pokud na skládku bude ukládán odpad, který tam nepatří, bude skládka uzamčena a otevřena jen v určitý den a hodinu pod dohledem našeho zaměstnance.

- vzhledem k letošní zimě se nedá plánovat termín zimních závodů, ale pokud se počasí umoudří a bude možné udělat dráhu, tak se závody konat budou

- dne 17. 3. 2020 od 19 hodin se uskuteční další zasedání zastupitelstva obce

- v pátek 28. 2. 2020 od 10 hodin proběhne v zasedací místnosti obecního úřadu veřejné projednání územního plánu obce Srnín

- sbor dobrovolných hasičů Srnín pořádá jubilejní 30. masopustní průvod v Srníně, který  se uskuteční v sobotu 22. 2. 2020. Sraz masek v 9 hodin v zasedací místnosti v Srníně. Vybrané peníze budou použity především na akce pro děti. První z nich bude tradiční dětský karneval v sobotu dne 21. 3. 2020 od 14 hodin v zasedací místnosti

- od společnosti E.ON Distribuce a.s. jsme obdrželi oznámení o přerušení dodávky elektrické energie ve dnech 19. a 26. 2. 2020. Odstávka se bude týkat téměř celé obce. Sledujte vyvěšená oznámení

S účinností od 1. 1. 2020 obec Srnín vydala tři obecně závazné vyhlášky k místním poplatkům. Podle novely zákona o místních poplatcích došlo ke sloučení poplatku za lázeňský a rekreační pobyt a poplatku z ubytovací kapacity. Upozorňujeme plátce poplatku na ustanovení týkající se ohlašovací povinnosti. S vyhláškami se můžete seznámit na našich internetových stránkách.

 

Rok 2019

  Touto cestou děkujeme za pomoc všem, kteří se podílí na úklidu veřejného prostranství a pomáhají s organizací akcí pořádaných obcí a Sborem dobrovolných hasičů Srnín. Této Vaší aktivity si nesmírně vážíme. Pro další rozvoj naší obce je žádoucí pokračování v těchto aktivitách i v roce 2020.

- od 1. 1. 2020 vzniká obcím povinnost zajistit sběr potravinářských olejů a tuků. Do tohoto termínu obec zajistí nádobu pro jeho  ukládání. Nádoba  bude  umístěna u obecného úřadu a po naplnění bude vyvezena odbornou firmou. Do nádoby budete moci vhazovat oleje pouze v uzavřených vlastních pet lahvích.

- v době  od 18. 11. do 22. 11. 2019  bude  probíhat  rekonstrukce   železničního  přejezdu v  Srníně na výjezdu z obce do Přísečné. Po tuto dobu bude silnice oboustranně uzavřená. Na náves budou zajíždět autobusy a budou se otáčet na návsi okolo bývalého rybníka. Proto je zde nutné v této době neparkovat.

- obec Srnín chystá každoroční posezení pro důchodce, které se uskuteční v pátek 15. 11. 2019 od 15:30 hodin. K tanci a poslechu bude od 18 hodin hrát jako v loňském roce pan Froněk.

-  průběhu měsíce listopadu a prosince 2019 bude, za přispění dotace od Jihočeského kraje, realizována stavba „Úprava tlakových poměrů na vodovodní síti a chlorování v Srníně“ z vodního zdroje Kamejk.

- dne 19. 10. 2019 od 8:00 hodin bude provedeno očkování psů proti vzteklině na návsi v Srníně. Očkování provede MVDr. Pavčík. Novou právní úpravou je uzákoněna povinnost od 1. 1. 2020 čipovat psi. Od tohoto data na neočipovaného psa bude pohlíženo, jako kdyby nebyl očkovaný. Toto čipování není možné provádět na návsi, ale musí být provedeno ve veterinární ordinaci.

- v tomto týdnu (9.10.) bude, za přispění dotace od Jihočeského kraje, zahájena stavba „Oprava zídky u komunikace u návsi v Srníně“. V souvislosti s touto stavbou bude řízen provoz na hlavní komunikaci semafory. Předpokládané dokončení stavby do poloviny listopadu.    Z tohoto důvodu Vás žádáme o trpělivost a opatrnost při realizaci této stavby.

- sbor dobrovolných hasičů pořádá v sobotu dne 19. 10. 2019 od 19:00 hodin Srnínskou stezku odvahy pro děti. Vstupné 50 Kč.

- se změnou času dojde k pravidelnému vyvážení popelnic tj. každý týden.

- obec Srnín na svém zasedání dne 17. 9. 2019 schválila novou cenu žetonů a to 80 Kč za popelnice 110 litrů a 60 Kč za popelnice 80 litrů s účinností od 18. 9. 2019.

-zjišťujeme zájem na Sněhurku na ledě, která bude v sobotu 23. 11. 2019 v 17:00 hodin v Českých Budějovicích v Budvar Areně. Pokud budete mít zájem oznamte to na obci do 30.4. 2019.

- v sobotu dne 15. 6. 2019 bude od 9:30 hodin zahájen závod již 20. ročníku etapového běhu dvojic "ze Srnína do Snína".

- v sobotu dne 1. 6. 2019 od 14 hodin bude na hřišti zahájen vstup do „Pohádkového lesa“, kde bude pro děti připraveno mnoho stanovišť s pohádkovými postavami.  Celé odpoledne se děti mohou svézt na koni nebo si zadovádět ve skákacím hradu. Na závěr se budou opékat špekáčky. Zveme co nejsrdečněji všechny děti i dospělé.  Chceme vás požádat o spolupráci při pořádání této akce, jejíž příprava bude v neděli 26. 5. 2019 od 19 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

- dne 28. 5. 2019 od 19 hodin se uskuteční další zasedání zastupitelstva obce.

- v sobotu dne 18. 5. 2019 od 10:00 do 12.00 hodin bude pořádán "svozový den" na odvoz odpadu. Můžete chystat nepotřebné věci a ve výše uvedeném čase je přivést před obecní úřad, kde dojde k jejich přetřídění pracovníky Služeb města Český Krumlov na normální a nebezpečný odpad. Nelze přivést železný šrot, pneumatiky z nákladních automobilů, traktorů a stavební suť.

- dne 11. 5. 2019 cca od 11 do 15 hodin bude obcí směrem do Tovární ulice projíždět závod veteránů „Křivonoska 2019“, proto dbejte zvýšené opatrnosti.

- od poloviny dubna 2019 budou vyváženy popelnice každý lichý týden.

- ve čtvrtek 11. 4. 2019 od 17 hodin zveme na 12. podvečer v knihovně na téma „Nové knihy s jihočeskou tématikou“

- v pondělí 1. 4. 2019 nastoupil nový obecní zaměstnanec pan Karel Minář na pozici „Pracovník údržby obecního majetku“. Opět bude obnovena možnost vyvážet bioodpad,  mimo větví, na vlek na hřišti.  

- na sobotu 11. 5. 2019 připravuje obec ve spolupráci se Sborem dobrovolných hasičů Srnín tradiční zájezd, tentokrát do oblasti Hlinska (Peklo Čertovina Památková rezervace lidové architektury Hlinsko). Program bude zpracován v příštím zpravodaji. Předběžný zájem nahlaste na obec z důvodu rezervace vstupenek.

Připomínáme splatnost místních poplatků:

Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt - splatnost do konce března 2019
Poplatek z ubytovací kapacity - splatnost do konce března 2019
Poplatek ze psů - splatnost do konce dubna 2019

- tradiční dětský karneval se uskuteční v sobotu dne 16. 3. 2019 od 14 hodin v zasedací místnosti.

- dne 5. 3. 2019 od 19 hodin se uskuteční další zasedání zastupitelstva obce.

- již 29. masopustní průvod v Srníně se uskuteční v sobotu 2. 3. 2019. Sraz masek v 9 hodin v zasedací místnosti v Srníně. Vybrané peníze budou použity především na akce pro děti.

- i pro letošní rok jsme zajistili provedení revize nebo vyčištění  komínů,  které proběhne ve dnech 14. 3. a 15. 3. 2019 od 8:15 hodin. Zájemci se mohou hlásit na obecním úřadě. Seznam bude předán kominíkovi panu Schönbauerovi ze Křemže, telefon 777 346 971. Vypracování revizní zprávy bude stát 300 Kč a vyčištění komínu 100 Kč.

- ve čtvrtek 21. 2. 2019 od 17 hodin Vás zveme na 11. podvečer v knihovně na téma „Masopust u nás a v zahraničí“ – tradice, zvyky a zajímavosti                                        

- v neděli 20. 1 . 2019 od 9 hodin se uskuteční zimní závody na "Kamejku".

 

Rok 2018


Touto cestou děkujeme za pomoc všem, kteří se podílí na úklidu veřejného prostranství a pomáhají s organizací akcí pořádaných obcí a Sborem dobrovolných hasičů Srnín. Této Vaší aktivity si nesmírně vážíme. Pro další rozvoj naší obce je žádoucí pokračování v těchto aktivitách.

- oznamujeme, že úřední hodiny obecního úřadu budou mimořádně v pátek 28. 12. 2018 od 15 do 16 hodin. Od 16 hodin se uskuteční poslední letošní zasedání zastupitelstva obce, kde budou hlavními body jednání rozpočet obce na rok 2019 a rozvojový plán do roku 2024.

- tradičně 23. 12. 2018 od 19 do 20 hodin si můžete přijít pro Betlémské světlo do kapličky na návsi, kde se s vámi rádi setkáme. Na zahřátí bude připraven teplý punč.

- ve středu 5. prosince 2018 od 16:30 hodin pořádá Sbor dobrovolných hasičů Srnín v zasedací místnosti tradiční Mikulášskou nadílku pro děti.

- vypouštění balonků s přáním Ježíškovi se bude konat opět 1. adventní neděli, tj.  2. prosince 2018 od 15:30 hodin na hřišti. Hromadné vypouštění proběhne v 16:00 hodin.  Ze hřiště se přesuneme ke kapličce, kde bude v 16:30 hodin rozsvícen vánoční stromek. Přáníčka, dostanete do poštovních schránek.

- na  sobotu 1. prosince 2018 obec zve všechny občany na společný pěší výlet naučnou stezkou Granátník, která byla v tomto roce doplněna o 18 interaktivních prvků včetně přístřešku a posezení na Kamejku. Délka naučné stezky je 8 km. Sraz na hřišti ve 12:15 hodin.

- obec Srnín chystá každoroční posezení pro důchodce, které se uskuteční v pátek 16. listopadu 2018 od 15:30 hodin. K tanci a poslechu bude od 18 hodin hrát jako v loňském roce pan Froněk.

- v sobotu 10. listopadu 2018 od 9 do 11 hodin se bude konat v knihovně „Dopoledne pro děti“. Těšit se můžete na společné čtení, povídání a hry pro menší i větší děti.


- do konce měsíce října 2018 by mělo být realizováno doplnění hracích prvků k panelům naučné stezky Granátník a vybudování altánu a hracích naučných panelů na Kamejku. Slavnostní otevření plánujeme na měsíc listopad 2018.

- k uctění památky obětem první světové války a u příležitosti stého výročí vzniku samostatného československého státu bude dne 28. října 2018 v 10 hodin položen věnec na nově zrekonstruovaný pomník na návsi.

- jubilejní desátý podvečer v knihovně na téma "Historické fotografie Srnína a okolí" připravujeme na čtvrtek 18. října 2018 od 17 hodin.

- Sbor dobrovolných hasičů pořádá v sobotu dne 13. října 2018 od 19:00 hodin Srnínskou stezku odvahy pro děti. Příprava této akce bude v neděli 7. října 2018 od 19 hodin v zasedací místnosti OÚ.

-  hledáme pracovníka na údržbu obecního majetku. Podmínkou je občan starší 18-ti let, bezúhonný s řidičským průkazem skupiny B. Podrobné informace vám budou sděleny na obecním úřadě nebo na tel. 724 124 591.

- na dny 5. a 6. října 2018 jsou vyhlášeny volby do zastupitelstva obce, hlasovací lístky obdržíte nejpozději do 2. října 2018.

- vzhledem k onemocnění našeho zaměstnance je dočasně zastaveno vyvážení bioodpadu ze hřiště. Bioodpad je možné vyvážet přímo na skládku na Vršek. Při ukládání odpadu se řiďte podle umístěných cedulí.


- probíhající rekonstrukce místních komunikací by měly být dokončeny do konce září 2018.

- v sobotu dne 16. 6. 2018 bude od 9:30 hodin zahájen závod již 19. ročníku etapového běhu dvojic ze Srnína do Srnína.

- v sobotu dne 2. 6. 2018 od 14 hodin bude na hřišti zahájen vstup do „Pohádkového lesa“, kde bude pro děti připraveno mnoho stanovišť s pohádkovými postavami.  Celé odpoledne se děti mohou svést na koni nebo si zadovádět ve skákacím hradu. Na závěr se budou opékat špekáčky. Zveme co nejsrdečněji všechny děti i dospělé.  Chceme vás požádat o spolupráci při pořádání této akce, jejíž příprava bude v neděli 27. 5. 2018 od 19 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

- dne 22. 5. 2018 od 19 hodin se uskuteční další zasedání zastupitelstva obce.

- na sobotu dne 19. 5. 2018 připravuje obec ve spolupráci se Sborem dobrovolných hasičů Srnín tradiční zájezd s tímto programem:
Odjezd v 7:30 hodin z návsi do Hoslovic. Zde je od 10:00 hodin objednaná komentovaná prohlídka Vodního mlýna v Hoslovicích. K mlýnu se musí jít pěšky cca 900 m. V Hoslovicích se můžete projít po obci, dojít na rozhlednu (cca 600 m)  nebo se zajít občerstvit do místní hospody U starýho kance. V hospodě se nevaří doporučujeme na dopoledne svačinu. Odjezd z Hoslovic ve 13:00 hodin do Strakonic.  Ve Strakonicích volný program, možno navštívit hrad nebo hradní safari
Od 17:00 hodin nás čeká poslední bod zájezdu a tím je návštěva pivovaru ve Strakonicích .   Odjezd ze Srtakonic ve 20 hodin. Předpokládaný návrat do 21:30 hodin. Za dopravu občané Srnína zaplatí 100 Kč, ostatní 150 Kč. Sbor dobrovolných hasičů bude svým členům přispívat na vstupy. Přihlásit  se  a  zaplatit  zájezd  můžete  na  obci  a  to  nejpozději do 7. 5 2018.

- v sobotu dne 12. 5. 2018 od 10:00 do 12.00 hodin bude pořádán "svozový den" na odvoz odpadu. Můžete chystat nepotřebné věci a ve výše uvedeném čase je přivést před obecní úřad, kde dojde k jejich přetřídění pracovníky Služeb města Český Krumlov na normální a nebezpečný odpad. Nelze přivést železný šrot, pneumatiky z nákladních automobilů, traktorů a stavební suť.

- státní svátky 1. a 8. 5. vychází na úterý tj. na úřední den. V tyto dny bude obecní  úřad zavřený. Náhradní termín bude v pondělí 7. 5. od 17 do 18:30 hodin.

- od poloviny dubna 2018 budou vyváženy popelnice každý lichý týden.

- i pro letošní rok jsme zajistili provedení revize nebo vyčištění  komínů,  které proběhne ve dnech 13. 3. a 14. 3. 2018 od 8:15 hodin. Zájemci se mohou hlásit na obecním úřadě. Seznam bude předán kominíkovi panu Schönbauerovi ze Křemže, telefon 777 346 971. Vypracování revizní zprávy bude stát 250 Kč a vyčištění komínu 100 Kč.

- již 28. masopustní průvod v Srníně se uskutečnil dne 10. 2. 2018.  Sbor dobrovolných hasičů děkuje všem občanům, kteří obdarovali masopustní průvod. Vybrané peníze budou použity především na akce pro děti. První z nich bude tradiční dětský karneval v sobotu dne 24. 3. 2018 od 14 hodin v zasedací místnosti. Z darovaných lahví se stanou pěkné ceny do tomboly letošní Hasičské zábavy, která bude opět v Kájově dne 3. 3. 2018 od 20 hodin. Autobus je zajištěn. Prodej vstupenek je možné zajistit na tel.č.: 734 648 168. Pokud nám budete chtít věnovat ceny do tomboly, můžete je přinést ve čtvrtek 1. 3. 2018 do knihovny v době od 17 do 18 hodin nebo v pátek 2. 3. 2018 od 17 hodin do 19 hodin do zasedací místnosti.

- dne 6. 3. 2018 od 19 hodin se uskuteční další zasedání zastupitelstva obce.

Rok 2017

Dne 26.8. 2017 od 14 hodin - výročí 65 let hasičů Srnín. Více informací naleznete ZDE.

 

Dne 27.5. 2017 od 14 hodin bude na hřišti zahájen vstup do "Pohádkového lesa" kde bude pro děti připraveno mnoho stanovišť s pohádkovými postavami.

 

Na muzikál se uvolnilo 6 lístků, pokud máte zájem nebo někoho známého, který by chtěl s námi jet ať se přihlásí  na tel 724 124 591.

 

Sdělujeme bližší informace k připravovanému zájezdu na muzikál ČAS RŮŽÍ s písněmi Karla Gotta, který bude v Hudebním divadle Karlín v neděli dne 4.6.2017 od 15 hodin. Čas odjezdu z návsi v Srníně bude v 7:30 hodin, odjezd z Prahy po ukončení představení. Cena zájezdu pro občany Srnína bude 650 Kč, pro ostatní 750 Kč. Cena je včetně vstupenky v hodnotě 650 Kč. Hasiči budou svým členům přispívat.

 

Ve čtvrtek 27.4. 2017 od 17 hodin se uskuteční v kulturní místosti naší obce "Podvečer v knihovně" na téma Jarní tradice, zvyky a pověry.

V úterý 18.4. 2017 od 19 hodin se uskuteční 17.zasedání zastupitelstva obce Srnín v kulturní místnosti naší obce.

Od 15.4. 2017 bude vyvážen komunální odpad každý lichý týden.

Dne 1.4. 2017 se v kulturní místosti obce uskuteční Dětský karneval od 14 hodin.

Od února 2017 vede naší knihovnu paní Helena Ihnatoliová. Podmínky půjčování se nemění a otevírací doba je ve čtvrtek od 16 do 17 hodin. Se změnou na letní čas 26.3.2017 dochází ke změně otevírací doby od 17 do 18 hodin. Novinkou v knihovně budou pravidelné "Podvečery v knihovně" - povídání o různých zajímavých lidech, místech, knihách a dalších tématech, které se budou konat vždy poslední čtvrtek v měsíci. První podvečer na téma "Českokrumlovské pověsti a jiné příběhy" se připravuje na čtvrtek 30. března od 17 hodin. Srdečně zveme děti i dospělé.

Touto cestou děkujeme předchozí knihovnici paní Ludmile Mlčákové, která tuto  práci vykonávala, ke všeobecné spokojenosti, pro obec 22 let.

Dne 18.3. 2017 od 20 hodin se koná Josefovská zábava v Kájově.

Dne 25.2. 2017 se uskuteční již 27. Masopustní průvod naší obcí.  Sraz masek od 9:30 do 10 hodin v zasedací místnosti obce Srnín.

Dne 15.1. 2017 od 10 hodin se uskuteční tradiční "Zimní závody pro děti i dospělé". Prosíme spoluobčany o pomoc při stavění trati, která se bude dělat ve čtvrtek 21.1. 2016.

Příjemné prožití vánočních svátků, hodně zdraví, štěstí a úspěchů v roce 2017 vám přeje zastupitelstvo obce Srnín.

 

Rok 2016

Dne 27.12. 2016 budou úřední hodiny obecního úřadu od 15 do 16 hodin. Od 16 hodin se uskuteční poslední letošní zasedání zastupitelstva obce.

Dne 23.12. 2016 od 19 do 20 hodin si můžete přijít pro Betlémské světlo do kapličky na návsi, kde se s vámi rádi setkáme.

Dne 5.12. 2016 od 16:30 pořádá Sbor dobrovolných hasičů v zasedací místnosti tradiční Mikulášskou nadílku.

Dne 27.11. 2016 od 15:30 proběhne na hřišti vypouštění balónků s přání Ježíškovi.

Od 17.11. 2016  se bude komunální odpad vyvážet každý týden.

V termínu od 7.10. do 8.10. 2016 se budou konat volby do Senátu Parlamentu ČR a do zastupitelstev krajů.

V sobotu dne 24.9. 2016 od 19 hodin se uskuteční na místním hřišti Stezka odvahy pro naše malé spoluobčany.

V úterý 12.7. 2016 od 19 hodin se uskuteční zasedání zastupitelstva obce Srnín v kulturní místnosti naší obce.

V sobotu dne 18.6. 2016 bude od 9:30 zahájen již 17. ročník etapového běhu dvojic "ze Srnína do Srnína".

Dne 28.5. 2016 od 14 hodin bude na hřišti zahájen vstup do "Pohádkového lesa" kde bude pro děti připraveno mnoho stanovišť s pohádkovými postavami.

Na sobotu dne 14.5. 2016 připravuje obec ve spolupráci se Sborem dobrovolných hasičů Srnín zájed do Hrusic a Velkých Popovic.

Každoroční stavění máje bude letos opět na hřišti 30.4. 2016 od 17 hodin.

V sobotu 30.4. 2016 od 10 do 12 hodin bude pořádán svozový den na odvoz odpadu.

Od 14.4. 2016 bude vyvážen komunální odpad každý lichý týden.

Dne 2.4. 2016 se v kulturní místosti obce uskuteční Dětský karneval od 14 hodin.

Se změnou na letní čas 27.3. 2016 dochází i ke změně otevírací doby místní knihovny - každý čtvrtek od 17 do 18 hodin.

Dne 19.3. 2016 od 20 hodin se koná Josefovská zábava v Kájově.

Dne 6.2. 2016 se uskuteční již 26. Masopustní průvod naší obcí.  Sraz masek od 9:30 do 10 hodin v zasedací místnosti obce Srnín.

Dne 24.1. 2016 od 10 hodin se uskuteční tradiční "Zimní závody pro děti i dospělé". Prosíme spoluobčany o pomoc při stavění trati, která se bude dělat ve čtvrtek 21.1. 2016.

Příjemné prožití vánočních svátků, hodně zdraví, štěstí a úspěchů v roce 2016 vám přeje zastupitelstvo obce Srnín.

 

Rok 2015

Dne 29.12. 2015 budou úřední hodiny obecního úřadu od 15 do 16 hodin. Od 16 hodin se uskuteční poslední letošní zasedání zastupitelstva obce.

Dne 23.12. 2015 od 19 do 20 hodin si můžete přijít pro Betlémské světlo do kapličky na návsi, kde se s vámi rádi setkáme.

Dne 5.12. 2015 od 16:30 pořádá Sbor dobrovolných hasičů v zasedací místnosti tradiční Mikulášskou nadílku.

Dne 29.11. 2015 od 15:30 proběhne na hřišti vypouštění balónků s přání Ježíškovi.

Dne 19.11. 2015 od 19 hodin další zasedaní zastupitelstva obce Srnín.

Dne 13.11. 2015 od 15:30 se uskuteční každoroční posezení pro důchodce naší obce Srnín v kulturní místnosti. K poslechu hraje pan Froněk.

OD 9.11. 2015 DO 17.11. 2015 BUDE UZAVŘEN ŽELEZNIČNÍ PŘEJEZD V OBCI SRNÍN. Autobusy jedoucí na Křemži budou jezdit přes Zlatou Korunu a otáčet se budou v Srníně na návsi. Vzhledem k tomu bude na návsi osazena dopravní značka zákazu stání.

Od 5.11. 2015 bude vyvážen komunální odpad každý týden.

V neděli 25.10. 2015 od 15 hodin vítání nových občánků obce Srnín.

V sobotu 3.10. 2015 od 19 hodin Srnínskou stezku odvahy.

Dne 1.9. 2015 od 19 hodin proběhne zasedání zastupitelstva obce Srnín v kulturní místnosti naší obce.

Vážení spoluobčané, předkládáme vám další letošní zpravodaj č.58 (naleznete ZDE), ve kterém chceme především upozornit na chystanou oslavu v naší obci ku příležitosti 615 let od první zmínky o naší obci.

Dne 6.6. 2015 od 10 hodin se uskuteční již 16. ročník etapového běhu dvojic "Ze Srnína do Srnína".

Dne 30.5. 2015 od 14 hodin se na místním hřišti uskuteční "Dětský den".

Dne 18.4. 2015 od 10 do 12 hodin bude pořádán svozoví den. Více informací naleznete ZDE - zpravodaj číslo 56.

Dne 11.4. 2015 od 14 hodin se uskuteční, již druhá akce po tradičním Masopustním průvodu a to pro naše malé spoluobčany "Dětský karneval".

Dne 24.3. 2015 od 19 hodin proběhne zasedání zastupitelstva obce Srnnín v kulturní místnosti naší obce.

Dne 21.3. 2015 od 20 hodin se uskuteční Josefovská zábava SDH Srnín v Kájově.

Dne 10.3. 2015 od 19 hodin se uskuteční v zasedací místnosti obce Srnín. příprava projektové dokumentace týkající se protipovodňových opatření v naší obci.

V sobotu 7.2.2015 se uskuteční Masopustní průvod obcí Srnín. Sraz masek od 9:30 do 10:00 v kulturní místnosti obce.

Dne 25.1. 2015 od 19 hodin v kulturní místnosti naší obce se uskuteční příprava na masopustní průvod  v Srníně.


Rok 2014

 

Příjemné prožití vánočních svátků, hodně zdraví, štěstí a úspěchů v roce 2015 vám přeje zastupitelstvo obce Srnín

Dne 23.12. 2014 od 19 hodin si můžete přijít pro Betlémské světlo do místní kapličky.

Dne 5.12. 2014 od 17 hodin se uskuteční tradiční Mikulášská besídka pro nejmenší spoluobčany naší obce.

Dne 30.11 .2014 od 15:30 proběhne na místním sportovním areálu, hromadné vypouštění balonků s přáníčkem pro Ježíška.

Dne 28.11 2014 od 15:30 se uskuteční tradiční posezení pro důchodce. K poslechu a tanci bude hrát pan Froněk.

Dne 25.11. 2014 od 19 hpdin se uskuteční zasedaní zastupitelstva obce Srnín v kulturní místnosti.

Po ustavujícím zasedání, které proběhlo dne 6.11. 2014, je složení zastupitelstva pro toto volební období následující, které naleznete ZDE.

Ve čtvrtek 2.10. a 9.10. 2014 v době otevření obecní knihovny od 17 do 18 hodin si můžete kdykoliv přijít vybrat nějakou z knih, kterou pracovnice z okresní knihovny vyřadila z našeho knihovního fondu. Knihy jsou zdarma.

Vzhledem k nepřízni počasí musela být "Stezka odvahy" dne 13.9. 2014 zrušena. Náhradí termín této akce je 3.10.2014 od 19 hodin na místním více účelovém hřišti.

Dne 16.6.2014 doplněni fotografie z Dětský karneval 2013, Zájezd Bechyně 2013, Masopust 2014, Dětský den 2014.

Dne 28.6.2014 se uskuteční již 15.ročník Etapového běhu dvojice "Ze Srnína Do Srnína". Prezentace od 8:30 do 9:30 na sportovním hřišti Srnín.

Dne 31.5.2014 proběhl již tradiční Dětský den (Pohádkový les) fotografie budou dodány.

Aktuální Srnínský zpravodaj číslo 52 naleznete zde.

Dne 27.5.2014 od 19 hodin proběhne 23.zasedání zastupitelstva obce Srnín v kulturní místnosti naší obce.

Dne 27.2.2014 od 18 hodin proběhne 22.zasedání zastupitelstva obce Srnín v kulturní místnosti naší obce.

Sbor dobrovolných hasičů Srnín - pořádá již tradiční Josefovskou zábavu v Kájově a to v sobotu dne 15.3.2014. Případné ceny do tomboly můžete přinést na místní obecní úřad a to každé úterý od 16 do 18:30 hodin.


Rok 2013

Úřední hodiny obecního úřadu v roce 2013 budou v úterý 17.12. od 16:00 - 18:30 a v pondělí 30.12.od 17 do 18 hodin.

Dne 24.12 a 31.12.2013 obecní úřad zavřen.

V pondělí 30.12.2013 od 18 hodin se bude konat letošní poslední zasedání zastupitelstva (rozpočet na rok 2014).

V pondělí 23.12.2013 od 19 hodin "Betlémské světlo". Pro Betlémské světlo si můžete přijít do místní kapličky.

Ve čtvrtek 5.12.2013 od 17 hodin se uskuteční Mikulášská besídka v kulturní místnosti naší obce.

V neděli 1.12.2013 - Vypouštění balonků s přáním Ježíškovi. Zjistili jsme, že se organizátorům akce "Vypouštění balónků s přáním k Ježíškovi - Pokus o rekord 2013" nepodařilo najít společnostž, která by finančně vypomohla s jejím uspořádáním v letošním roce. Z tohoto důvod byla tato akce zrušena! Vzhledem k tomu, že se u nás tato akce setkala s velkým úspěchem jsme se rozhodli zorganizovat tuto akci sami. Vypouštění balónků s přáním Ježíškovi se bude konat 1. adventní neděli tj. 1.12.2013 od 15 hodin. Hromadné vypouštění proběhne v 15:30. Přáníčka dostanete do vašich poštovních schránek.

V pátek 29.11.2013 - se uskuteční již tradiční Posezení pro místní důchodce od 15:30 v kulturní místnosti naší Obce. K poslechu bude hrát p. Froněk.

Ve čtvrtek 28.11.2013 - se v kulturní místnosti naší obce uskuteční Diskotéka pro malé děti a to od 16:30.

Dne 12.11.2013 - realizace akcí, které byly v letošním roce spolufinancovány z rozpočtu kraje. Jedná se o "Vodovod Mokřady", "Oprava místních komunikací v Srníně", "Doplnění veřejného osvětlení v Srníně" a "Rozšíření bezpečnostních prvků na místních pozemních komunikacích".

Od 13.9.- 31.10.2013 - probíhají současně práce na vodovodu Mokřada, úpravě povrchu a vybudování pro úschovu dřeva na místním hřišti.

Dne 11.10.2013 - nově vložené fotografie z Vítání občánků 2013

                          - všechny Srnínské zpravodaje naleznete zde

!!! STEZKA ODVAHY - ZRUŠENA !!! Prosíme občany naší obce (Srnín), o pomoc na všech akcích, které se konají na území obce. Aby jsme předcházeli rušení akcí !!! 

Dne 15.9.2013 bude starosta obce Srnín vítat nové občánky naší vesnice.

Dne 14.9.2013 od 20:00 se koná Stezka odvahy pro děti.

Dne 22.7.2013- nově vložené fotografie z Dětského dne 9.6.2013. V nejbližší době budou dodány i z Etapového běhu dvojic.

Dne 25.4.2013 od 19 hodin se bude konat 18.zastupitelstvo obce Srnín v kulturní místnosti.

Dne 9.4.2013 byl vydán Srnínský zpravodaj č.43

Dne 8.3.2013- nově vložené fotografie ze Zimních závodů 27.1.2013Masopustní průvod 9.2.2013.


Rok 2012

Dne 27.12.2012 od 19 hodin se bude konat poslení zasedání zastupitelstva obce, kde bude projednán rozpočet na rok 2013.

V neděli 23.12.2012 od 19 do 20 hodin si můžete přijít pro Betlémské světlo do kapličky na návsi.

V pátek 14.12.2012 od 14:45 hodin se již podruhé obec Srnín zapojí do celostátní hromadné akce s pokusem o překonání rekordu "Vypouštění balonků s přáním Ježíškovi".

Dne 9.12.2012 od 17 hodin se uskuteční v zasedací místnosti Obce Srnín promítání Masopustního průvodu z roku 1996

Dne 5.12.2012 proběhne Mikulášská nadílka pro děti a to od 17 hodin v kulturní místnosti naší obce.

Dne 3.12.2012 - nově vložené fotografie: Posezení pro důchodce, fotografie z akcí Stezka odvahy a 60.let SDH Srnín budou doplněny do konce rok 2012.

Dne 26.9.2012 - nově vložené fotografie z Vítání občánků ze dne 27.5.2012.

Dne 25.7.2012 - nově vložené fotografie : Dětský den, Přívalový déšť 28.7.2012.

Dne 25.8.2012 se uskuteční oslava výročí 60 let sboru dobrovolných hasičů Srnín.

Dne 13.7.2012 byla vysvěcena kaplička v Kokotíně na den svaté Markéty.

13.7.2012 - nově vložené fotografie z akcí : "Etapový běh ze Srnína do Srnína" , Zájezd 2.6.2012 (J.Hradec) , Okrsková soutěž hasičů 2012, .

Dne 21.6.2012 od 19 hodin se koná 11.zasedání zastupitelstva obce Srnín.

V sobotu dne 16.6.2012 od 9:30 se uskuteční již 13.ročník "Etapového běhu ze Srnína do Srnína". Start na místním hřišti, občerstvení zajištěno.

Dne 27.5.2012 od 15 hodin se koná v kulturní místnosti obecního úřadu Vítání občánků.

V sobotu dne 26.5.2012 od 14 hodin se uskuteční "Pohádkový les" pro děti na místním hřišti.

ZMĚNA TERMÍNU !!! Slavnostní otevření kapličky U kokotína neproběhne dne 13.5.2012 , ale až v neděli 3.6.2012 sraz ve 14  hodin u kapličky  v Srníně na návsi. Děkujeme za pochopení a těšíme se na vaši účast.

Dne 16.2.2012 od 19 hodin se koná 10.zasedání zastupitelstva obce Srnín.

V sobotu dne 11.2.2012 od 12:30 se na místním hřišti koná již 3.ročník Hokejové turnaje čtyřčlenných smíšených družstev.

V sobotu dne 18.2.2012 se uskuteční Masopustní průvod od obecního úřadu. Sraz masek v 8:30.

Dne 12.2.2012 od 17 hodin se uskuteční v zasedací místnosti obce Srnín promítání Masopustního průvodu z roku 1992.

Dne 15.1.2012 od 17 hodin se uskuteční v zasedací místnosti obce Srnín promítání Masopustního průvodu z roku 1991.

Od 1.1.2012 obec Srnín vydala novou vyhlášku o místních poplatcích č.1/2011.


Dne 29.12.2011 od 19 hodin bude poslední letošní zasedání zastupitelstva obce, kde bude projednán rozpočet na rok 2012.

V pátek 23.12.2011 do 19 do 20 hodin si můžete přijít pro Betlémské světlo do kapličky na návsi, kde se s vámi rádi setkáme.

Dne 9.12.2011 od 14:45 hodin se obec Srnín zapojila do celostátní hromadné akce s pokusem o překonání rekordu "Vypouštění balonků s přáním Ježíškovi" na místním hřišti.

Dne 8.12.2011 od 19 hodin se koná zastupitelstvo obce.

Dne 5.12.2011 od 15:30 se koná v zasedací místnoti Mikulášská nadílka.

Dne 13.10.2011 od 19 hodin se koná zastupitelstvo obce.

Dne 11.10.2011 byl vydán nový zpravodaj č.36.

Dne 2.9.2011 pořádá Sbor dobrovolných hasičů "Stezku odvahy" pro děti od 20 hodin. Start na místním hřišti.

Obec již zakoupila raft o kterém jsme vás informovali ve zpravodaji a je možné si jej podle stanovených podmínek půjčit.

Dne 19.7. 2011 ve 14.30 hodin se bude konat veřejné projednání návrhu změny č. 2 územního plánu obce na obecním úřadu v Srníně.

V sobotu 23.7.2011 od 9 hodin se uskuteční na hřišti v Srníně tradiční nohejbalový turnaj tříčlenných družstev.

Obec Srnín ve spolupráci se Sborem dobrovolných hasičů Srnín připravuje na 24.9.2011 zájezd na muzikál Dracula do divadla Hybernia v Praze. Přihlásit se a uhradit zájezd můžete nejpozději do 12.7.2011. Bližší informace získáte na obecním úřadu.

Dne 16.6.2011 byl vydán nový zpravodaj

 

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: