Kaple sv. Jana Nepomuckého 

kaple Jan Nepomucky 2

 

Na bývalém schwarzenberském panství jsou sochy tohoto světce velice oblíbené, protože od
18. století je Jan Nepomucký patronem rodu Schwarzenbergů. Došlo k tomu tak, že Adam
František ze Schwarzenbergu společně se svou ženou Eleonorou Amálií z Lobkovic toužili po
mužském potomkovi a dědici, ale dlouho se to nedařilo. Jejich vztah nebyl ideální a na čas se

odloučili. Náhodně se setkali právě u hrobu tehdy ještě nesvatořečeného Jana Nepomuckého
v pražské Svatovítské katedrále roku 1721 a tady se také konečně usmířili. Výsledkem byl
vytoužený syn Josef Adam Jan Nepomuk, který se o rok později již čtyřicetileté kněžně
narodil. Bylo to tedy více než 20 let po trvání manželství!
Od té doby je český světec Jan Nepomucký, o jehož svatořečení se kníže Adam významně
zasloužil, patronem schwarzenberského rodu, a všichni prvorození v mužské linii
Schwarzenbergů nosí coby doplňkové jméno Jan Nepomuk.
Kaplička v Srníně ovšem se Schwarzenbergy nesouvisí. První písemná zpráva o ní pochází
z roku 1837 od zlatokorunského faráře Bartoloměje Sládka ze soupisu „Popsání všech
nábožných stánků, kaplí, křížů a soch k faře zlatokorunské patřících s připojeným protokolem,
kdo je zachovávati a opatrovati má.“
Uvádí se zde, že ji měl vystavět Martin Novotný, děda hospodáře Víta Novotného ze Srnína
č.p. 4, na jehož gruntu se kaple nachází. Martin jel jednou na mlat do panského dvora
bývalého zlatokorunského kláštera a při návratu, právě na místě, kde dnes stojí kaple, se
Martinovi zjevila jeho první zemřelá manželka, která pocházela z klášterního mlýna a nařídila
mu, aby k upokojení její duše sám kapli vystavil a zasvětil ji Janu Nepomuckému, který je také
patronem mlynářů či vorařů.
Kaple byla před několika lety opravena. Při této příležitosti nechala Obec Srnín vyhotovit
kopii sochy ve Střední uměleckoprůmyslové škole sv. Anežky v Českém Krumlově. Originál je
uložen u dnešních majitelů domu s č.p. 4.

 

kaple Jan Nepomucky

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: