Místní poplatky - rok 2024

 

Obecně závazná vyhláška obce Srnín č. 6/2023 - Poplatek ze psů:

 

  • 180 Kč/ pes

  • 240 Kč/ 2. a další pes

Poplatek  můžete  zaplatit  na účet 6324241/0100, variabilní  symbol ve tvaru 1341 a číslo popisné,
nebo na obecním úřadu v úředních hodinách. Tento poplatek jste povinni zaplatit do konce dubna 2024. 

Obecně závazná vyhláška obce Srnín č. 7/2023 o místním poplatku z pobytu: 

 

  • 10 Kč za každý započatý den pobytu    

 Plátce odvede vybraný poplatek správci poplatku nejpozději do 15. dne následujícího roku

Obecně závazná vyhláška obce Srnín č. 8/2023 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství:

 

  •  480 Kč za rok/ osoba 

Poplatek můžete zaplatit na účet 6324241/0100, variabilní symbol ve tvaru 37220 a číslo popisné,
nebo na obecním úřadu v úředních hodinách.
Tento poplatek jste povinni zaplatit do konce dubna 2024.

Poplatníkem poplatku je:  

  • fyzická osoba přihlášená v obci

  • vlastník nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci,
    ve které není přihlášená žádná fyzická osoba a která je umístěna na území obce.

 

Odkazy na vyhlášky:

https://data.ois.cz/files/13641-obecne-zavazna-vyhlaska-obce-srnin-o-mistnim-poplatku-ze-psu.pdf

https://data.ois.cz/files/13642-obecne-zavazna-vyhlaska-obce-srnin-o-mistnim-poplatku-z-pobytu.pdf

https://data.ois.cz/files/13643-obecne-zavazna-vyhlaska-obce-srnin-o-mistnim-poplatku-za-obecni-system-odpadoveho-hospodarstvi.pdf

 

 

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: