Historie SDH Srnín (sbor dobrovolných hasičů Srnín)

historie hasičů srnínPožární sbor dobrovolných hasičů v obci Srnín byl založen 27.září 1952 v hostinci u "Drnků". Zprávu o sestavení požárního družstva podával pan Martin Petroušek. Přítomno bylo 21 občanů. Druhý den po založení započal pan Adolf Bláha s výcvikem družstva.

Zakládající členová sboru byli:

Předseda - František Pils ( tesař ), Velitel - Martin Petroušek ( zedník )

Organizační referent - Jan Papoušek ( zemědělec ), Jednatel - Josef Květoň ( učitel )

 

Z těchto zakládajících členů již nikdo nežije. Ve stejném roce vstoupili k hasičům Adolf Bláha, František Cibulka, Václav Kadlec, Jaroslav Bohdal st., Josef Homolka st..

historie hasičů srnín

V době vzniku měla obec Srnín 258 obyvatel a 53 obytných budov převážně zemědělského rázu. V současné době žije v obci 295 obyvatel, ale zvýšil se počet budov. V roce 2001 bylo při pravidelných revizních prohlídek zkontrolováno 71 rodinných domků, 1 bytový dům, 9 rekreačních objektů, 1 obchod a 1 veřejný objekt. Po vzniku sboru byla svépomocí vybudována a vybavena požární zbrojnice o kterou v restituci požární sbor přišel a muselo být hledáno nové zázemí, kam by bylo možno uschovat naši požární techniku. Dále byl postaven sušák na hadice, který byl v průběhu 70 let přestavěn a zmodernizován. V roce 1995 byl z bývalé garáže postavena nová požární zbrojnice. V současné době má naše jednotka sboru dobrovolných hasičů k dispozici přívěsnou a přenosnou motorovou stříkačku PPS 12, na které byla v roce 2011 provedena generální oprava. Nejsme vybaveni vlastním dopravním prostředkem a proto jsme v rámci okresu v kategorii nezařazených jednotek požární ochrany. V obci není vodní nádrž, rybník na návsi byl zavezen. Největší akcí na které se členové sboru podíleli, bylo vybudování klubovny z bývale stodoly prováděné na konci 70 let. V tomto objektu se dnes nachází knihovna a obecní úřad. Při této akci odpracovali naši členové 2086 brigádnických hodin.

historie hasičů srnín new

 Největšího rozkvětu dosáhl sbor v letech 1975 –1985 v těchto letech vzniklo kromě stálého družstva mužů,  které se pravidelně zúčastňuje okrskových soutěží a námětových cvičení i družstvo žen a od roku 1977 se sbor zapojil do hry Plamen v kategorii mladších žáků a mladších žákyň pod vedením pana Františka Homolky.

 

Členové sboru dobrovolných hasičů Srnín se v roce 1997 aktivně účastnili hašení požáru stohu slámy v Srníně. V pravidelných směnách se střídali od večera do rána a udržovali požár pod kontrolou, aby se nerozšířil do okolí. Od vzniku sboru to byl první zásah v obci neboť naštěstí k jinému většímu požáru ještě nedošlo. V roce 2002 jsme provedli dva zásahy v rámci pomoci odstraňování následků povodní a to v Českém Krumlově a ve Zlaté Koruně.

Činnost sboru požární ochrany je kromě vlastní hasičské práce zaměřena na práci s mládeží. Nejdelší tradici mají zimní závody pro děti, které jsou již pořádány více než 30 let. Dalšími akcemi, které jsou pravidelně pořádány jsou a mikulášská nadílka a dětský karneval a dnes už i plno jiných akcí jak pro mládež, tak i pro dospělé. Pravidelně se provádí odvoz železného šrotu.

Na výroční schůzi v roce 2000 došlo k obměně výboru a ke změně velitele zásahové jednotky.

 

Složení výboru bylo následující:historie hasičů srnín new

Starosta - Luboš Mlčák

Zástupce starosty - František Homolka

Velitel družstva - Jan Kutlák

Zástupce velitele - Jaromír Pils

Strojníci - Pavel Homolka, Milan Kadlec

Preventisti - Jaroslav Bohdal, Josef Tyl

Revizor a jednatel -  Marie Květoňová

Hospodář -  Eva Bohdalová

Referent mládeže - Josef Homolka

Členové výboru - František Pils, Jan Mlčák.

 

V roce 2009 poprvé v historii sboru dobrovolných hasičů Srnín, se okrskové soutěže v Rájově zúčastnili čtyři družstva SDH Srnín a to družstva starších a mladších mužů, starší a také mladší ženy.

historie hasičů srnín new  družstva žen a mužů spolu po závodech v Rájově 2009

 

Na podzim roku 2010 vznikla nová požární místnosti pro hasiče na místním hřišti.

Dne 28.července 2012 místní dobrovolný hasiči odčerpávali vodu ze sklepů a zahrad v Srníně po přívalových deštích jako naposledy v roce 2009. Fotografie z přívalového deště naleznete zde.

Dne 25.srpna 2012 byla uspořádána oslava 60.let od založení jednotky Sboru dobrovolných hasičů Srnín. Zde bylo oceněno několik členů SDH. Fotografie a oceněné členy doplníme později..

 

Současné složení výboru:

 

 

 

 

Závody

 

Výročí 60 let Sboru dobrovolných hasičů Srnín

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: