Obecně závazná vyhláška obce Srnín č. 2/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství
Obecně závazná vyhláška obce Srnín, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 3/2021 o místním poplatku 
za obecní systém odpadového hospodářství ze dne 01.01.2022

               

Harmonogram svozu odpadů v obci:

Komunální odpad

každý lichý týden ve čtvrtek

recycle

Tříděný odpad

plasty - každé úterý

sklo - 1 x za 14 dní (čtvrtek)

papír - každá středa

kov - dle potřeby

oleje - dle potřeby

Biodpad (hřiště)

dle potřeby a momentální kapacity pracovníků obce

Svoz nebezpečných složek komunálního odpadu

1x ročně /info na úřední desce a ve zpravodaji/, nebo ve sběrném dvoře v Č.K. v Kaplické ulici

Svoz objemného odpadu

1x ročně /info na úřední desce a ve zpravodaji/, nebo ve sběrném dvoře v Č.K. v Kaplické ulici

 

Umístění nádob na tříděný odpad v obci:

Náves

Papír, barva modrá (2x)
Plasty, PET lahve, nápojové kartony, barva žlutá (3x)
Sklo, barva zelená (2x)

U obecního úřadu

earth recycle

Papír, barva modrá (1x)
Plasty, PET lahve, nápojové kartony, barva žlutá (2x)
Sklo, barva zelená (1x)
Jedlé oleje a tuky, barva zelená, oranžové víko s nápisem „olej a tuky použité z kuchyní“ (1x)

U hřiště

Papír, barva modrá (2x)
Plasty, PET lahve, nápojové kartony, barva žlutá (4x)
Sklo, barva zelená (1x)
Kovy, barva šedá (1x)

 

 

Důležité odkazy:
 

https://www.jaktridit.cz/cz

https://www.ekokom.cz/

 

 

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: