Srnín znakHistorie cesty ze Srnína do Rájova

Přesnou dataci cesty nelze určit. Vzhledem k tomu, že až do roku 1786 docházeli věřící ze
Srnína do kostela v Černici, tuto cestu určitě hojně využívali. Teprve až roku 1786 byl Srnín
přifařen ke zlatokorunské farnosti.
Do roku 1785 byl ve Zlaté Koruně funkční cisterciácký klášter a tamější kostel nebyl určen
pro veřejnost, ale jen pro mnichy. Cesty přes Zlatou Korunu byly značně omezeny z důvodu
mnišské klauzury, která neumožňovala volný pohyb osob v blízkosti kláštera.
Cesta sloužila i různým povozům, které tudy mířily směrem na České Budějovice, nebo pro
majitele lesů a polností, kteří se dostávali na své pozemky.
K roku 1785 se dochovala mapka černické farnosti s popisem, ve kterém je zaznamenána
příslušnost jednotlivých vsí k černické faře a přístupnost farníků do kostela. Bohužel zde
nejsou zakresleny jednotlivé cesty, pouze zmínka, že cesta ze Srnína do černického kostela
zabere farníkům hodinu cesty a překážkou v návštěvě byly záplavy. Ze samot Mokřada trvala
cesta hodinu a čtvrt a z Kokotína dvě hodiny. Překážkou u Kokotína je uveden sníh.
Zatím nejstarší nalezenou mapou cesty ze Srnína do Rájova je tzv. První (josefínské) vojenské
mapování z let 1764-1767. Velká pozornost byla věnována komunikacím (rozlišeny podle
sjízdnosti - císařské silnice aj.), řekám, potokům i umělým strouhám, využití půdy (orná půda,
louky, pastviny atd.) i různým typům budov - kostely, mlýny. Díky barevnému rozlišení
jednotlivých složek (mapy byly ručně kolorovány) je lze snadno identifikovat.
Z této mapy se dovídáme, že cesta je vyznačena hnědě, což značí polní cestu. Dále je z mapy
patrné, že pokud si Srnínští chtěli zkrátit trasu do černického kostela, nemuseli v době nízké
hladiny vody přecházet přes rájovský most a dále k Harazimu, ale zkratka vedla proti proudu
řeky k samotě Cihelna, kde se nacházel brod přes řeku a dále pokračovali do kopce přes
dnešní les až ke kostelu v Černici.

 

Cesta do Rájova

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: